ברוכים הבאים לשאלון הסינון המקדים של מחקר DynaM-INT!

במחקר זה, אנו מעוניינים לחקור את המנגנונים של חוסן ללחץ - התמודדות מיטיבה עם מצבי לחץ.
במידה ותשתתף במחקר, אנו מעוניינים ללוות אותך לתקופה של שמונה חודשים. במהלך השתתפותך במחקר תקבל התערבות המבוססת על אפליקציה שמטרתה להעלות את החוסן שלך. עבור זה, אנו נבקש ממך למלא שאלונים באפליקציה שבהם נשאל אותך לגבי תנודות יומיות בחוויות ובהתנהגות שלך ולענוד שעון חכם שינטר מידע פיזיולוגי. בנוסף אנו נשלח אליך באופן קבוע שאלונים שנבקש ממך למלא, שיכללו ראיון-וידיאו קצר ב-3 נקודות זמן. בתחילת המחקר, תהיה בנוסף פגישה באתר המחקר. במהלך פגישה זו אתה צפוי לעשות מספר מטלות ממוחשבות, כשחלקן יהיו תוך כדי מדידת הפעילות המוחית שלך בסורק MRI, ובנוסף תענה על מספר שאלונים. תקבל מידע יותר מפורט לפני הכללתך במחקר.

מיון מקדים זה, שיארך דקות ספורות בלבד, נועד כדי לזהות אם אתה מתאים להשתתפות במחקר.

על סמך תשובותיך, אלגוריתם אוטומטי יחליט אם אתה מתאים. אם כן, נבקש ממך למסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך בסוף השאלון. היא תשמר בנפרד מכל שאר הנתונים שסיפקת, כך שלא נוכל לקשר את הנתונים שלך אליך באופן אישי.

עם זאת, במקרה שתשתתף במחקר שלנו, נרצה לקשר את הנתונים שלך בשאלון זה עם קוד הנבדק שלך. לכן, נבקש ממך ליצור קוד נבדק בסוף המיון המקדים. קוד נבדק זה יהיה קל לשכפול עבורך, מכיוון שהוא יכלול למשל אותיות של שמה הפרטי של אמך או מספרים מתאריך הלידה שלך. עם זאת, הוא לא יאפשר לאף אחד לזהות אותך באופן אישי. לאחר שתקבל מידע בע"פ ובכתב ותתן את הסכמתך הכתובה להשתתפות במחקר, אנו נבקש ממך לשחזר קוד זה כדי שנוכל לחבר את הנתונים שלך מהמיון המקדים עם קוד הנבדק שלך.


אני מסכים שהמידע שייאסף באמצעות השאלון יישמר באופן אנונימי כמפורט לעיל. אם אמצא מתאים למחקר, אני מסכים למסור את כתובת הדוא"ל שלי על מנת שניתן יהיה ליצור עמי קשר לצורך המשך תהליך ההצטרפות למחקר. אני מודע לכך שלא ניתן לקשר בין המידע שנתתי לבין כתובת הדוא"ל שלי ללא שם המשתמש שאצור בסיום השאלון. אם אמצא מתאים להשתתף במחקר ואחליט להשתתף בו, אני מסכים למסור את שם המשתמש שלי לחוקרים כך שיוכלו לקשר בין המידע שמסרתי במסגרת שאלון המיון הראשוני לשאר המידע שייאסף ממני במהלך המחקר.
אם לא אמצא מתאים להשתתף במחקר, החוקרים יהיו רשאים להשתמש בשאלון שמילאתי, ושממילא אינו מזהה אותי, באופן אגרגטיבי ובלתי מזוהה לצורך מחקר סטטיסטי.